Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Thực Hiện Nhiều Năm của Mississippi đã Sẵn Sàng để Công Chúng Đánh Giá và Nhận Xét

Theo Đạo Luật PHỤC HỒI (RESTORE Act) và các quy định thực hiện của Đạo Luật này, Sở Chất Lượng Môi Trường Mississippi (MDEQ) đang thu thập ý kiến đánh giá và nhận xét của công chúng về Kế Hoạch Thực Hiện Nhiều Năm (MIP) đã được sửa đổi của Mississippi. Đạo Luật PHỤC HỒI quy định 80% các khoản tiền phạt dân sự thu được do sự cố tràn dầu ở Deepwater Horizon sẽ được chuyển cho Quỹ Tín Thác Phục Hồi Gulf Coast (Quỹ Tín Thác) để năm tiểu bang vùng Gulf Coast sử dụng nhằm khôi phục và bảo vệ môi trường cũng như nền kinh tế ở khu vực Gulf Coast. Các khoản tiền trong Quỹ Tín Thác được phân phối cho năm hợp phần khác nhau, một trong số đó là Hợp Phần Trực Tiếp, còn được gọi là Nhóm 1. Hợp phần này yêu cầu Mississippi, thông qua MDEQ, chuẩn bị một MIP mô tả từng hoạt động, dự án hoặc chương trình mà Mississippi tìm kiếm nguồn tài trợ theo Nhóm 1 và chiếm 35% số tiền được chuyển đến Quỹ Tín Thác. Theo quy định của Đạo Luật PHỤC HỒI, Mississippi sẽ nhận được 7% trong tổng số 35% phân bổ trong Nhóm 1. Bản Sửa Đổi MIP lần thứ 6 của Mississippi hiện đã sẵn sàng để công chúng xem xét và đánh giá. Vui lòng nhấp vào đây để tải xuống bản sao của Bản Sửa Đổi MIP lần thứ 6. Quý vị cũng có thể nhận trực tiếp bản sao của Bản Sửa Đổi MIP lần thứ 6 từ MDEQ bằng cách liên hệ với Melanie Green theo địa chỉ mgreen@mdeq.ms.gov hoặc gọi số 601-961-5270. Gửi đánh giá của quý vị tại đây Quý vị có thể gửi nhận xét về Bản Sửa Đổi lần thứ 6 của MIP qua thư điện tử hoặc qua đường bưu điện. Thời gian xem xét và bình luận công khai sẽ kết thúc lúc 5:00 chiều Thứ Tư, ngày 15 tháng 2023 năm XNUMX Giờ miền Trung. Để gửi nhận xét về Bản Sửa Đổi lần thứ 6 của MIP qua thư điện tử, vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới. (chèn html)) (Đây sẽ là một hộp biểu tượng có các ô điền tên và địa chỉ email) Quý vị cũng có thể gửi nhận xét trực tiếp đến MDEQ theo địa chỉ bên dưới. Mississippi Department of Environmental Quality Người nhận: Melanie Green 515 East Amite Street Jackson, MS 39201 * Việc tài trợ cho tất cả các dự án có trong bản sửa đổi của MIP phải được Bộ Tài Chính Hoa Kỳ phê duyệt. Bao gồm dự án nằm trong Bản Sửa Đổi MIP mà không chắc chắn được tài trợ.